Viešoji įstaiga Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Utenos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė (St. Clares Hospice) įkurta 1996 m. rugsėjo 15 d. Pavadinta Šv. Klaros, vienuolės pranciškonės, globojusios ligonius, garbei.

Viešoji įstaiga įregistruota 1998 m. vasario mėn. 9 dieną Utenos rajono savivaldybės sprendimu Nr. 129, įstaigos įstatai perregistruoti 2012 m. vasario 2 d.

Ligoninės dalininkai - Utenos rajono savivaldybė ir Utenos Kristaus žengimo į dangų parapija.

Nemokamas gydymas ir slauga teikiama 120 dienų per metus pacientui, apsidraudusiam privalomuoju sveikatos draudimu. Ligoninėje yra 78 palaikomojo gydymo ir slaugos lovos, 2 paliatyviosios pagalbos lovos.

Ligoninėje dirba 3 gydytojai, 22 slaugytojos, 14 slaugytojų padėjėjų, 4 reabilitacijos darbuotojai.


ĮSTAIGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  • Vykdyti slaugos, paliatyvios pagalbos, palaikomojo gydymo bei reabilitacijos veiklą;
  • Siekti, kad ligoninėje teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir savalaikės;
  • Reaguoti į pacientų ir jų artimųjų skundus, pastabas, atsiliepimus;
  • Tobulinti santykius su pacientais bei jų artimaisiais, mokyti juos, gerinti jų praktinius slaugos įgūdžius;
  • Nuolat kelti ligoninės darbuotojų profesinę kvalifikaciją;
  • Racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;
  • Toliau modernizuoti slaugos ir gydymo priemones;
  • Reorganizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į naujai atsiradusius visuomenės poreikius;
  • Nuolat tobulinti informacines technologijas kasdieniame darbe.


ĮSTAIGOS VIZIJA

Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė – lanksti, skaidri, efektyvi, saugi, patikima, šiuolaikiška, moderni ambulatorines bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikianti sveikatos priežiūros įstaiga, taikanti moderniausius darbo metodus, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, diegianti naujas efektyvias medicinines technologijas, užtikrinanti paslaugų atitiktį ES sveikatos standartams, glaudžiai bendradarbiaujanti įstaiga su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis.


ĮSTAIGOS MISIJA

Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės misija - būti tokia sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje dirbtų kompetentingi specialistai, būtų maksimaliai patenkinti pacientų poreikiai ir lūkesčiai, teikiant prieinamas, saugias, kokybiškas, kvalifikuotas, efektyvias palaikomojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas Utenos rajono gyventojams, racionaliai naudojant finansinius, personalo, modernių technologijų ir patalpų išteklius.Įgyvendintas projektas „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Utenos rajone“ pagal 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinės infrastruktūros“ priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“, kurį bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Projekto metu atnaujintas fasadas, kapitaliai suremontuotos vidaus patalpos bei įsigyta medicininė įranga. Suformuota kokybiška infrastruktūra sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, suteiks galimybę kokybiškesnėmis ir labiau prieinamomis medicininėmis paslaugomis naudotis ne tik Utenos , bet ir kitų rajonų gyventojus.